• فایل دانلود پژوهش ارشد اقتصاد : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی
    عنوان کامل مقاله :  بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی قسمتی از متن مقاله : 3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: اثر تورم بر نااطمینانی تورم   اوکان (1971) اولین محققی بود که تلاش برای یافتن ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم کرده است. وی به این نتیجه رسید که می­تواند ارتباط مثبتی میان تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته باشد. فریدمن (1977) در سخنرانی جایزه نوبل خود رابطه مثبتی را بین تورم و نااطمینانی تورمی قائل می­شود. وی به این نکته اشاره می­کند که احتمالا رابطه مثبت مشاهده شده میان نرخ تورم و نوسان­پذیری آن، یعنی نااطمینانی تورمی، به رژیم تورمی باز می­گردد، که حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاست­های اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمان­های دولتی است. تغییر در نوع رژیم تورمی به عنوان یکی از منابع نااطمینانی تورمی به شمار می­آید. فریدمن یادآوری کرد که آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم از یک رژیم قیمت ثابت  برای دوره نسبتا طولانی پیروی می­کرده است. تغییر رژیم تورمی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود می­آید اگرچه موجب تغییر انتظارات مردم متناسب با رژیم تورمی جدید می­شود ولی این تغییر انتظارات در دوره­ای طولانی، حدود چند دهه، صورت می­پذیرد و باعث […]
 • فایل — -فایل مقاله -719)
  میزان تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه به چه اندازه است ؟سئوالات فرعی :آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته است ؟آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت محصول موثر بوده است ؟آیا سطح فناوری اطلاعات باعث کاهش میزان هزینه های تولید در شرکت پتروشیمی پارس شده است ؟آیا سطح فناوری اطلاعات در افزایش بهبود کارایی و اثربخشی موثر است ؟1-6-فرضیه های تحقیق :فرضیه اصلی :فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر می گذارد. فرضیه های فرعی :سطح فناوری اطلاعات درافزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته است.سطح فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت محصول موثر بوده است.سطح فناوری اطلاعات باعث کاهش میزان هزینه های تولید در شرکت پتروشیمی پارس شده است.سطح فناوری اطلاعات در افزایش بهبود کرآیی و اثربخشی موثر است.3221990388620001816101382270001-7- مدل مفهومی تحقیق :1871345510540002113915351790کیفیت محصول00کیفیت محصول2945130-166370001864360-166370002101850-356235مقدار تولید00مقدار تولید 363220440690عملکرد تولیدی00عملکرد تولیدی3843020459740فناوری اطلاعات00فناوری اطلاعات29870407620002120265511175میزان هزینه00میزان هزینه 2984500169545001858645165100001238885160655003269615160655001886585498475002992120460375002144395220345بهبود […]
 • فایل دانلود پژوهش رشته اقتصاد : جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت
     برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: عنوان کامل مقاله :  جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت قسمتی از متن مقاله : مبحث سوم: تشکیل هیئت رسیدگی هیات رسیدگی پس از طی مرحله مشورت بین اعضایی که با هم اختلاف دارند تشکیل می شود. اگر مشورت با شکست مواجه شود کشور شاکی می تواند تقاضای تشکیل این هیئت را بدهد کشور خوانده دعوی می تواند یک بار مانع از تشکیل این هیات شود اما اگر رکن حل اختلاف برای دومین مرتبه تشکیل جلسه داد در این صورت دیگر نمی تواند مانع از تشکیل هیات مربوطه گردد. مگر اینکه اعضا نسبت به عدم تشکیل هیات رسیدگی اجماع نظر داشته باشند. ماده 6 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف تحت عنوان تشکیل هیات های رسیدگی مقرر می دارد: 1- در صورت درخواست طرف شاکی یک هیات رسیدگی طی اولین جلسه رکن حل اختلاف بعد از جلسه ای که در آن درخواست مزبور برای نخستین بار به عنوان موضوعی در دستور کار این رکن قرار می گیرد تشکیل خواهد شد مگر اینکه در این جلسه رکن حل اختلاف اجماعا تصمیم به عدم تشکیل هیات رسیدگی بگیرد. 2- درخواست تشکیل هیات رسیدگی بصورت کتبی به عمل خواهد آمد. در این درخواست به مشورت های انجام شده اشاره و اقدامات خاص مورد اختلاف مشخص خواهد شد و همچنین خلاصه ای کوتاه در مورد مبنای حقوقی شکایت که بوضوح برای حل مسئله کفایت کند ارائه […]
 • فایل — -فایل مقاله -435)
  بین جریان وجه نقد آزاد ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه اصلی دوم:ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. براساس فرضیات اصلی طبق فرضیات فرعی زیر مورد بررسی وآزمون قرار می‎گیرد:فرضیه فرعی اول:مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. فرضیه فرعی دوم:مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. 1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ استفاده از روش کتابخانهای: شامل مطالعه کتابها، مقاله، پایاننامهها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاهها و سایتهای اینترنتی به منظور تهیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش. استفاده از روش اسنادکاوی: شامل بررسی اسناد و مدارک سازمانی نظیر صورتهای مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تهیه داده‎های مورد نیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش. 1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‎ها‎ی مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق صورت‎ها‎ی مالی حسابرسی شده شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده بورس واوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‎ها‎ی مربوط به گزارش […]
 • فایل — -فایل مقاله -707)
  جدول ‏41: میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده‏ها برای هر یک از متغیرهای پژوهش98جدول ‏42: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 1، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب99جدول ‏43: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 1، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب100جدول ‏44: نتایج حاصل از برآورد الگوی 1، شرکت‎های دارای حاکمیت خوب100جدول ‏45: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 2، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب101جدول ‏46: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 2، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب101جدول ‏47: نتایج حاصل از برآورد الگوی 2 برای شرکت‎های دارای حاکمیت خوب102جدول ‏48: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 1، شرکت‏های دارای حاکمیت بد103جدول ‏49: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 1، شرکت‏های دارای حاکمیت بد103جدول ‏410: نتایج حاصل از برآورد الگوی 1 برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد103جدول ‏411: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 2، شرکت‏های دارای حاکمیت بد104جدول ‏412: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 2، شرکت‏های دارای حاکمیت بد105جدول ‏413: نتایج حاصل از برآورد الگوی 2 برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد105جدول 5-1: نتایج تحقیق.........................................................................................................99 فصل اولمقدمه و کلیات تحقیقمقدمهکمیته ‏بازل‏ توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏مؤسسات […]
 • فایل پژوهش ارشد رشته اقتصاد : تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد
  کار به عنوان بهرهوری نیرویکار روی نتیجه تحقیق اثر بگذارد وجود دارد. سوالات یا اهداف این مقاله : سئوال­های تحقیق  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: بهره­وری کل‌عوامل تولید چه تأثیری بر میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی دارد؟ آیا تأثیر بهره‌وری بر اشتغال در بنگاه­هایی که بهره‌وری پایین‌تری دارند با بنگاه­هایی که بهره‌وری بالاتری دارند، متفاوت است؟ برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:   لینک متن کامل مقاله رشته جغرافیا با عنوان :  تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد با فرمت ورد […]
 • فایل دانلود پژوهش ارشد رشته اقتصاد : مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام
    عنوان کامل مقاله :  مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام قسمتی از متن مقاله : روش تحقیق در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه اول تحقیق ارتباط میان شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه چهارگانه­ای از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری هم انباشته کننده با اتکا به آزمون هم­انباشتگی چند متغیره جانسن[1] مورد بررسی قرار گرفته، مضافا اینکه به منظور تایید نتایج آزمون از تستهای احتمال حداکثر درست­نمایی[2] و علیت گرنجر[3] بهره گرفته خواهد شد. در صورت اثبات روابط ابتدایی از مانایی متغیرها و دارا بودن تنها یک رابطه بلندمدت تعادلی می توان به استفاده صرف از الگوی خودرگرسیون بردرای بسنده کرد اما در این تحقیق بدلیل چندگانه بودن روابط بلندمدت باید از مدل تصحیح خطا استفاده کرده و روابط را بدست آورد سپس نتایج الگوی تصحیح خطا را به الگوی خودرگرسیون برداری تعمیم داد این اتفاقات با اتکا به نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews عملی خواهد شد.  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: از این طریق مشخص خواهد شد که آیا می­توان از شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی  بهره جست یا خیر. در این راستا صورت اصلی مدل در این تحقیق […]